Stambeni krediti

Ako ne u euro, što je jedan od predloženih modela rješenja, u regiji predlažu konverziju kredita u nacionalne valute.
Srbija neće, poput Hrvatske, fiksirati kurs franka na nivo prije skoka vrijednosti valute, nego traži druga rješenja.
Problem građana s kreditima u švicarcima riješen je na godinu dana, no zaduženi traže trajne i konkretne mjere.
Odbor stambenih štedionica pri Hrvatskoj udruzi banaka smatra da su predložene dopune zakona protivne Ustavu.
Udruženje Efektiva priopćilo je kako je jedna od presuda za povećavanje kamate u otplati kredita postala pravomoćna.
Prema prijedlogu hrvatske Vlade, zakonom se propisuje korektniji odnos banaka prema klijentima.
Oglasi