Staffan se Mistura

Vlada je navodno revoltirana zahtjevom opozicije, koja smatra da Assad ne smije imati ulogu u tranziciji.
Ništa nije pronađeno
Oglasi