SSSR

Putin je ustvrdio da Sovjetski Savez nije igrao nikakvu ulogu u izbijanju rata i dio krivnje pokušao svaliti na Poljsku.
Na toj paradi učestvovalo je približno 28.000 vojnika, a oni su potom direktno s Crvenog trga odlazili na front.
Posljednji sovjetski čelnik upozorio je protiv izgradnje novog fizičkog ili nevidljivog zida između Rusije i Zapada.
Bio je poznat u disidentskom pokretu u bivšem SSSR-u, a 1972. osuđen je na dvije godine zatvora i pet godina u egzilu.
Zvanično, 66 navijača je na smrt zgaženo, dvije trećine ih je bilo mlađe od 20 godina. Mnogi misle da je broj bio veći.
Nacionalisti su ubijeđeni da drže patriotske govore dok iz njih progovaraju duhovi davno umrlih Staljinovih isljednika.
Oglasi