Srpski jezik

Kad današnji jurišnici govore da je odbrana ćirilice borba za očuvanje nacionalnog identiteta, to zvuči komično.
Interaktivno
U BiH je drugi najzastupljeniji jezik srpski, u Srbiji mađarski, na Kosovu bosanski, a u Makedoniji albanski.
'Politikina' akcija mogla bi se mirne duše preimenovati u 'Sačuvajmo srpski jezik od Bošnjaka'...
Od mirne reintegracije krajem 90-ih, vukovarska djeca u vrtićima i školama odvojena su po nacionalnosti.
Od oko 22.000 učenika u vukovarskim školama, njih 2250 pohađa nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Tako je
U Bosni i Hercegovini odštampan je prijevod Kur'ana na srpski jezik i ćiriličnim pismom. Radi se o prijevodu pravoslavnog
Oglasi