Srpska pravoslavna crkva

Josip Bozanić, Patrijarh Irinej, Katolička crkva, SPC
Zadnja komunikacija između Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve neprimjerena je s obzirom na njihovu ulogu.
Da li svi iz vrha SPC-a stoje iza izjave patrijarha Irineja da neće biti koristi za narod od podsticanja na proteste?
Pismo je napisano 18. novembra, a objavljeno je sada kako bi se izbjegli 'nagađanja, pogrešna tumačenja ili neistine'...
Visoki sud u Londonu polovinom januara je zaprimio šest tužbi protiv Srpske pravoslavne crkve zbog pedofilije. Tužena strana
Kačavenda sa bremenom tužbe za pedofiliju i ubistvo predvodio je litiju prilikom osveštanja srpsko-ruskog hrama.
Misija SPC je velikodržavna, a Crnogorska pravoslavna crkva nije obnovljena iz teoloških, nego iz nacionalnih razloga.
Oglasi