Srebrenica

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH obavještena o dolasku Vučića i pratnje 11. jula 2015. u Potočare.
Tako je nereformisana i rehabilitovana vlast u Srbiji devedesetih godina provodila politiku čija su žrtva bili Bošnjaci.
Apelacioni sud u Beogradu zapravo samo privodi kraju cilj koji je pred srpsko pravosuđe postavio Vučićev režim.
Republika Srpska sama po sebi nije problem, problem je kad ona postane sama sebi dovoljna, ne radi u interesu BiH.
Novi roman Edina Krehića znak je opredijeljenosti da prošlost BiH razumijemo na način kako to čine najponosnije nacije.
Genocid u Srebrenici se trenutno izučava samo u pojedinim dijelovima Federacije BiH. U Kantonu Sarajevo, od sljedeće školske
Oglasi