Srebrenica

Sa gnušanjem odbijam biti dio takve pravde, takvog mira i takve civilizacije.
Prema njima su išli Neško i Slobodan Đokić. Vidjeli su srebreničku djecu, a ne neprijatelje i odlučili im pomoći.
Sud je odlučio da holandske snage nisu učinile dovoljno da zaštite Bošnjake koji su tražili sklonište u bazi UN-a.
Bošnjake Srebrenice posljednja dva dana uznemirilo je ostavljanje vreće sa svinjskim kožama u Potočarima te proslava
'Moj stari đedo sila je izgled'o. I danas je ljuta zmija, kokarda mu sija', glasi refren pjesme koja se čula sinoć...
Pred kapijom bivše Fabrike akumulatora pronađena je vreća u kojoj su bila krzna divljih svinja, ostavljena tokom noći.
Oglasi