Srce

Interaktivno
Šta se desi s ljudskim organizmom nakon prestanka konzumiranja duhana?
Naučnici su proučavali mutaciju gena koji uzrokuje hipertrofičnu kardiomiopatiju, uzroka smrti kod zdravih sportaša.
Bill Conner slušao je otkucaje srca poginule kćerke Abigail u tijelu Loumontha Jacka.
U Kantonalnoj bolnici u Zenici, pacijentima su velik problem i liste čekanja. Na ultrazvuk srca čeka oko hiljadu pacijenata.
Organi za transplantaciju se obično drže u hladnom i nemaju funkcije, zbog čega se mogu presadati u samo nekoliko sati.
Svjetski je dan srca. U BiH dva grada bilježe najviše iznenadnih smrti - Zenica i Mostar. Ljekari u Mostaru zato provode
Oglasi