Srbrenica

Al Jazeera donosi pregled najvažnijih događaja u Srebrenici od 6. do 16. jula 1995. Sedmog jula Vojska Republike Srpske nastavlja da granatira taj...
Ništa nije pronađeno
Oglasi