Srbija

Nije lako akademicima, podmeću im zle namjere, a oni žele živjeti u miru sa susjedima i usput napraviti veliku Srbiju.
Ti nećeš još dugo živiti... Ako te nađem napiću ti se krvi doslovno, neke su od nedavno prijavljenih prijetnji u regiji.
Policija intervenirala da zaustavi sukob više od 200 ljudi, učesnici tuče prebačeni u Preševo i druge prihvatne centre.
Slobodan Milošević Srbima na kraju nije bio mrzak što je počeo sve posljednje sukobe na Balkanu, već što nije pobijedio.
Šta vi možete učiniti da se više nigdje i nikad niko ne osjeti ponižen i ugrožen batinama i nasiljem.
Trenutno u Srbiji boravi oko 4.000 izbjeglica i migranata. Smješteni su u 18 prihvatnih centara. Većina se nada da će i
Oglasi