Spoljni dug

Spoljni dug javnog sektora je 11,65 milijardi eura (45,6 posto), a privatnog sektora 13,89 milijardi eura (54,4 posto).
Ništa nije pronađeno
Oglasi