Španjolska

Gibraltar
Navod stoji u dokumentu o izuzeću viza za Britance koji žele ući na kratko u schengenski prostor nakon Brexita.
Gibraltar
Španski premijer izjavio ranije da želi pregovore o zajedničkom suverenitetu nad britanskom teritorijom nakon Brexita.
Nakon potonuća tankera Prestige kod Galicije 2002. godine, više od 63.000 tone mazuta se izlile u more.
Gibraltar
Španija će ponovno aktualizirati zahtjev za zajedničku suverenost nakon što Velika Britanija izađe iz EU-a.
Gibraltar
Otklonjena je posljednja prepreka za usvajanje nacrta sporazuma o Brexitu; Španija će glasati 'za'...
Gibraltar
Španija poručila da mora imati zadnju riječ o tome kako će budući odnosi EU-a i Britanije utjecati na Gibraltar.
Oglasi