Španjolska

Ministarstvo odbrane Španije još nije navelo razlog povačenja, no nije isključeno da se radi o razilaženju u vezi Irana.
Ante Pavelić
Grobovi ustaškog poglavnika i porodice u Madridu išarani su grafitima na ćirilici, srpom i čekićem i natpisima SKOJ.
Gibraltar
Navod stoji u dokumentu o izuzeću viza za Britance koji žele ući na kratko u schengenski prostor nakon Brexita.
Gibraltar
Španski premijer izjavio ranije da želi pregovore o zajedničkom suverenitetu nad britanskom teritorijom nakon Brexita.
Nakon potonuća tankera Prestige kod Galicije 2002. godine, više od 63.000 tone mazuta se izlile u more.
Gibraltar
Španija će ponovno aktualizirati zahtjev za zajedničku suverenost nakon što Velika Britanija izađe iz EU-a.
Oglasi