Socijalizam

Novi kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel predvodi, kako je nazivaju, modernizaciju socijalizma. Kubanci su uključeni u
Čuvenom borcu za potlačene trebalo bi pola sata da shvati gdje se našao, pa bi mogao mirno da nastavi tamo gdje je stao.
Studenti u bivšoj Jugoslaviji tražili su na protestima 1968. više socijalizma, borbu protiv korupcije i bolju državu.
Piše: Zvonimir Nikolić - Regal je bio stvar prestiža i uspjeha u društvu i uvijek je bio od zida do zida.
Film je dokumentarno svjedočanstvo o velikim studentskim protestima 1968. godine, koji su bili dio svjetskih kretanja.
Olaka dužnosnička upotreba pojma hibridni rat može služiti za reduciranje neugodnih tema i diskvalifikaciju bez dokaza.
Oglasi