Snagovo

Piše: Nisvet Mujanović Imao sam tada jedanaest godina, tačno koliko danas ima moja najstarija kći Nahla. Rat me zatekao...
Ništa nije pronađeno
Oglasi