Smeće

Prva misija bit će lansirana 2025. godine pod nazivom ‘ClearSpace 1’, u saradnji sa švicarskom kompanijom Clear Space.
Neki švicarski zastupnici predlažu da kazne za bacanje smeća budu čak 100 puta veće od trenutnih.
Ove sedmice u Al Jazeera Svijetu izvještavamo o naporu palestinskih aktivstikinja u borbi protiv nasilja nad ženama. Također
Zbog problema s deponijom u Mostaru, za koji stanovnici okolnih naselja traže da bude trajno zatvoren, često se u samom
Lego radi na pronalaženju drugog materijala za svoje raznobojne kockice, koje se trenutno prave od plastike.
Sistem je počeo kupiti smeće s velike nakupine otpada, koja se prostire na gotovo milion kvadratnih kilometara.
Oglasi