Slovenija

Pokrivenost uvoza izvozom u Makedoniji i Srbiji na nivou je od približno 75%, a u BiH i Hrvatskoj otprilike 61%.
Iako je zabilježila najveći stepen smanjenja nezaposlenosti prošle godine, BiH je i dalje pri začelju u regiji.
I Hrvatska i Slovenija angažirane su u podršci Crnoj Gori na putu do članstva u EU, a Makedoniji na putu u NATO.
Cijena stanova u Ljubljani u samo godinu dana porasla je za 26 posto i trenutno premašuje 2.500 eura po kvadratnom metru.
Gotovo deset posto zaposlenih u Sloveniji su stranci, najviše ih je iz BiH, slijede Srbija pa Hrvatska.
Žene su najravnopravnije u nordijskim državama, dok su države Balkana u gornjoj polovini rangiranih.
Oglasi