Skupština

Crna Gora, Skupština
Odluku Demokratskog fronta podržala su dva zastupnika Ujedinjene Crne Gore i jedan nezavisni zastupnik.
Odbrana aktivista Samoopredjeljenja tvrdi da je počinjen masakr pravde te da je presuda politička.
Gotovo sve stranke opozicije u Srbiji zajedno su Skupštini predale inicijativu za poziv OSCE-u da predstojeće izbore u
Sjednica grada Beograda na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta, u sjeni je ponašanja vijećnika. Međusobne optužbe vlasti
Nacrt budžeta predviđa ukupan prihod od 1,829 milijardi eura, dok će potrošnja dostići 2,082 milijardi eura.
Grad Niš je već dvije godine bez javnog televizijskog servisa. Ipak, gradska uprava je odlučila na privatnoj televiziji
Oglasi