Skoplje

Pandemija korona virusa pokazala je da je sve povezan sistem, rekao je premijer Sjeverne Makedonije.
Bugari tvrde da su makedonska nacija i jezik smišljeni u bivšoj Jugoslaviji krajem četrdesetih godina.
U periodu od 19. do 25. oktobra prijavljena su 84 smrtna slučaja u 24 grada.
Kosovo je za Sjevernu Makedoniju najvažniji trgovinski partner, u augustu trgovinska razmjena iznosila 170 miliona eura.
U posljednjih sedam dana raste broj dnevno novozaraženih u Sjevernoj Makedoniji, a najveće žarište trenutačno je Skoplje. Iz
Sjeverna Makedonija je odluku o državljanima Srbije, BiH, Crne Gore i Kosova donijela po principu reciprociteta.
Oglasi