Skoplje

Bugari tvrde da su makedonska nacija i jezik smišljeni u bivšoj Jugoslaviji krajem četrdesetih godina.
U periodu od 19. do 25. oktobra prijavljena su 84 smrtna slučaja u 24 grada.
Kosovo je za Sjevernu Makedoniju najvažniji trgovinski partner, u augustu trgovinska razmjena iznosila 170 miliona eura.
U posljednjih sedam dana raste broj dnevno novozaraženih u Sjevernoj Makedoniji, a najveće žarište trenutačno je Skoplje. Iz
Sjeverna Makedonija je odluku o državljanima Srbije, BiH, Crne Gore i Kosova donijela po principu reciprociteta.
Za sve kupovine do 500 eura tokom vikenda, građani će u roku od 15 dana dobiti povrat plaćenog PDV-a.
Oglasi