Skadar

Albanska Vlada je odlučna da ispuni sve uslove koje zemlja treba ispuniti u smislu manjinskih i ljudskih prava.
Oglasi