Sirta

Proglas je uslijedio nakon što je Libijska nacionalna armija krenula ka južnim dijelovima grada.
Libija
Ništa nije pronađeno
Oglasi