Sint Niklaas

Oči se zaustavljaju na printu sa sarajevskim tramvajem broj tri – Pavle se očito nije udaljio od motiva zavičaja.
Ništa nije pronađeno
Oglasi