Singapur

Od zemalja iz regije na Bloombergovoj listi se nalazi Slovenija, koja zauzima 21. mjesto, a Hrvatska je na 43. mjestu.
Avion, Rušenje, Iran
Ukrajinski ministar kaže da će predstavnici pet zemalja iz kojih su žrtve razgovarati o pravnoj akciji protiv Irana.
Barack Obama tvrdi da većina problema na svijetu potiče od starijih muškaraca koji drže pozicije moći.
Na rang listi velikog testiranja učenika prva dva mjesta od 79 zemalja zauzimaju Kina i Singapur.
Facebook "zabrinut zbog aspekata zakona koji daju široke ovlasti singapurskoj izvršnoj vlasti"...
Društvenu mrežu mnogi kritiziraju zbog dopuštanja širenja nasilnih sadržaja te ga optužuju za brisanje takvih sadržava.
Oglasi