Sindikati

Predsjednik Francuske je najavio da će smanjiti poreze za penzionere i povećati minimalnu zaradu za 100 eura mjesečno.
Građani proteste ne osjećaju kao svoje prigovaraju da sindikati nisu efikasni, kaže predsjednik Nezavisnih sindikata.
Čak i ako se zvanično utvrdi da je policajac opravdano upotrijebio silu, osoba ga može tužiti i tražiti naknadu štete.
Tamo gdje su prava radnika najočiglednije ugrožena sindikati obično niti ne postoje, ukazuju sociolozi i sindikalisti.
Udruženje trgovaca u Crnoj Gori predložilo je uvođenje neradne nedjelje. Prijedlog je naišao na pozitivne reakcije sindikata
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine bi mogao da izgubi reprezentativnost, nakon jutrošnjeg vanrednog kongresa na
Oglasi