Sindikati

Iako je još 2013. godine crnogorska vlada trebala donijeti podzakonski akt koji bi definirao ko i pod kojim uvjetima može
Prvog maja se intenzivnije sjetimo prava radnika i njihovog položaja. 28. aprila je i Međunarodni dan zaštite na radu. Za
Demografi navode da bi u slučaju imigracije trebalo voditi politiku doseljavanja kvalificirane radne snage i stručnjaka.
Hrvatske građane možda čeka novi referendum. Šefovi triju sindikalnih središnjica najavili su da krajem travnja počinju
U regiji potrošačka korpa prevazilazi dokumentirana primanja domaćinstva, a u Bosni i Hercegovini taj jaz je najveći.
Maduro je pozvao pristalice na "antiimperijalističke" demonstracije, koje će se održati uporedo sa opozicionim, 9. marta...
Oglasi