Serge Brammertz

Glavni tužitelj Rezidualnog mehanizma pisao bh. ministru pravosuđa Josipu Grubeši zbog slanja Marka Radića u Hrvatsku.
Šokira razlika između pristupa dužnosnika koje ne interesira presuđivanje ratnih zločina i očajne situacije žrtve.
Novi mandant glavnog tužitelja Međunarodnog mehanizma za krivične sudove sa sjedištem u Hagu počeo je 1. jula.
Građanima su na raspolaganju bitne informacije o procesima protiv počinilaca ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji.
Institucije koje su uključene u proces provode aktivnosti na traganju za informacijama o mogućim lokacijama grobnica.
Predsjednik Srbije i glavni tužilac Mehanizma za krivične sudove slažu se da Beograd treba ubrzati ispunjavanje obaveza.
Oglasi