Šengenska zona

Hrvatska, kao najmlađa članica EU-a, posvađana je sa svim svojim susjedima...
Građani regije ne bi trebali biti diskriminirani novim pravilima, tvrde eksperti.
Prema najavama iz EU-a, u pasošima više neće biti potrebni pečati, a nova pravila pravdaju olakšanjem putovanja.
Evropski komesar za migracije i unutrašnja pitanja kaže da novi sistem ulaska u Šengensku zonu ne znači vraćanje viza.
Analize i tuđa iskustva pokazuju da Hrvatska može očekivati pozitivne učinke od eura, tvrdi šefica hrvatske diplomatije.
Ministri država članica Evropske unije kao razlog naveli su kontinuirane prijetnje od napada i kontrolu migracije.
Oglasi