Šengenska zona

Građani regije ne bi trebali biti diskriminirani novim pravilima, tvrde eksperti.
Prema najavama iz EU-a, u pasošima više neće biti potrebni pečati, a nova pravila pravdaju olakšanjem putovanja.
Evropski komesar za migracije i unutrašnja pitanja kaže da novi sistem ulaska u Šengensku zonu ne znači vraćanje viza.
Analize i tuđa iskustva pokazuju da Hrvatska može očekivati pozitivne učinke od eura, tvrdi šefica hrvatske diplomatije.
Ministri država članica Evropske unije kao razlog naveli su kontinuirane prijetnje od napada i kontrolu migracije.
Nakon Njemačke i Danske, i Francuska je saopćila da će zadržati kontrole zbog terorističke prijetnje'...
Oglasi