Segedin

Tužioci su naveli da su se sve izbjeglice ugušili u jezivim uvjetima tri sata poslije polaska.
Ništa nije pronađeno
Oglasi