Sberbank

Ruska banka, u saradnji s hrvatskim vlastima, razmatra mjere za vraćanje dugova.
Postupci pokrenuti pred Privrednim sudom u Beogradu i pred Okružnim sudom u Ljubljani zbog kredita.
Todorić je Dionice Agrokora dao banci kao zalog za kredit od 100 miliona eura koji je dobio od ruskog kreditora.
U Agrokoru kažu da Sberbank može pokrenuti zapljenu u firmi Agrokor Investments V.B. jer Agrokor d.d. nije njen vlasnik.
Ruska banka namjerava prodati dionice kako bi nadoknadila gubitke koje će imati na kreditima koje je odobrila Agrokoru.
Agrokor
Kredit je odobren po tzv. roll-up modelu, pa se za svaki euro novog kredita priznaje i jedan euro starog duga.
Oglasi