Savezna komisija za trgovinu

Neki članovi Kongresa kažu da je kazna premala, s obzirom da je mreža 2018. godine imala 22 milijarde dolara profita.
Ništa nije pronađeno
Oglasi