Sarajevo Talks

U Sarajevu se održava konferencija "Sarajevo Talks, Arapsko proljeće - sedam godina poslije", u organizaciji Al Jazeere
U Sarajevu će sutra biti održana panel-diskusija "Arapsko proljeće: 7 godina poslije". Diskusiju Sarajevo Talks organizuje
Na konferenciji će stručnjaci pokušati analizirati dešavanja i dati odgovor na pitanje: Šta se promijenilo?
Oglasi