Sanacija

Dan nakon bujičnih poplava, saniraju se štete u Zadarskoj županiji. Dosad je ispumpana voda iz nekoliko stotina privatnih i
Procjena obuhvata ukupnu štetu nad privatnim dobrom, firmama i kulturnom baštinom, kao i trošak sanacije i evakuacije.
Japan se suočava s izazovom u prevladavanju najgore svjetske nuklearne katastrofe nakon Černobila.
Zadnje procjene govore da će troškovi potpune sanacije nuklearke biti dvostruko veće od procjene japanske vlade iz 2013.
Osigurana su dva miliona € iz federalnog budžeta za sanaciju 40 domova uništenih u poplavama, dok 197 porodica još čeka.
Zbog nezavršene istrage o mogućim ratnim zločinima, i dalje je upitna sanacija glavne gradske sanitarne deponije.
Oglasi