Samir Cerić

Sarajevsku utrku Formule na električni pogon gledale bi stotine miliona ljudi i promijenila bi imidž glavnog grada BiH.
Oglasi