Salman Rushdie

Slučaj Rushdie otvara pitanje: zašto nema fetvi koje će osuditi svetogrđe slobode koje je nespojivo sa islamom?
Ništa nije pronađeno
Oglasi