Safet Mušić

Upotreba govora mržnje, posebno na internetu, ocijenjena je i kao vrsta medijskog rata, kojim se destabilizira društvo.
Kako poboljšati sigurnost u gradovima, kako učiniti da građani, ali i turisti mogu biti sigurni ma gdje da se nalaze?
U kampu Al-Hol, prema podacima UN-a, registrirano je i 40 žena sa djecom iz Bosne i Hercegovine.
Lažne vijesti ili "fake news", su oblik propagande nastale korištenjem dezinformacija plasiranih u javnost putem novina ili
Trenutno je Beč središte ideološke borbe, ovaj put između liberalnih zapadnih ideja i krajnje desno orijentiranih snaga.
Izbjeglice, Migranti
Mediji redovno isprate svaki incident kojeg počine migranti, manje se izvještava o situacijama kada su migranti žrtve.
Oglasi