SAD

Odjel za unutrašnju sigurnost kaže da će hitna deportacija važiti za sve koji su u SAD-u ilegalno manje od dvije godine.
To je važna situacija za predsjednika Xija, jer bi Kina mogla zaustaviti demonstracije ako bi to htjela, smatra Trump.
Procjene govore da ova ʽideološka vojskaʼ broji između 120.000 i 350.000 vojnika, odgovornih samo vrhovnom vođi zemlje.
Iran je u nedjelju upozorio da će sudbina naftnog tankera ovisiti o spremnosti posade na saradnju.
Ministarstvo za obavještajne poslove Irana objavilao je da je razbilo špijunsku mrežu CIA i da je 17 špijuna uhapšeno.
Ured koji Mandelker nadzire odgovoran je za većinu odluka koje se tiču sankcija protiv Irana.
Oglasi