Rumunija

Evropsko vijeće mora jednoglasno odobriti proširenje, ali preostalo je vrlo malo pitanja u evaluaciji Hrvatske.
Premijeri Bugarske, Grčke i Rumunije te predsjednik Srbije sastali su se u Beogradu i razgovarali o projektima i EU.
Ljevičarska Vlada je usvojila mjeru kojom se troškovi plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje prebacuju na radnike.
Jasno je da je pitanje centra previše politizovano, ali i da Srbija nema formulu prihvatljivu za velike sile.
Snage će biti okupljene oko rumunske brigade od 4.000 vojnika.
Premijeri Bugarske, Grčke i Rumunije te predsjednik Srbije u utorak će u Varni, na obali Crnog mora, razgovarati o gradnji
Oglasi