Ruanda

Roboti će pratiti tjelesnu temperaturu i nivo kisika, a omogućit će komunikaciju ljekara i pacijenta putem videoveze.
Katarska kompanija želi uz pomoć drugih firmi premostiti restrikcije koje su joj nametnule susjedne države.
Bila je povjerenica za izbjeglice Ujedinjenih naroda u vrijeme genocida u Ruandi i ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Zabrana, koja se većinom odnosi na plastične čaše, tanjire i slamčice, uključuje i plastične poklopce i balone.
Otvorenje fabrike nije samo ostvarenje sna kompanije Mara, već Ruande i cijele Afrike, kazao je čelnik fabrike.
Planinske gorile su među najugroženijim životinjskim vrstama na svijetu. Ipak, u centralnoj Africi njihov broj polako raste
Oglasi