Ron Johnson

Republikanski senator i predsjedavajući senatskog Pododbora za Evropu kaže da SAD uviđa koliko je važan Balkan.
Ništa nije pronađeno
Oglasi