Rok trajanja

Gradonačelnik Kragujevca izjavio da je torte sa deponije odvezla organizirana grupa i stavila ih u prodaju.
Sa gradske deponije u Kragujevcu odnešeno je 18.000 komada torti predviđenih za uništavanje.
Jedna od najčešćih strategija proizvođača je isprogamiran funkcionalni kvar, koji dovodi do prestanka rada uređaja.
Oglasi