Roaming

Predsjedništvo BiH, kad dobije odgovor Vijeća ministara, odobrit će potpisivanje sporazuma o sniženju cijene roaminga.
Biznismen, Telefoniranje, Mobirel
Nadležni kažu da je za ukidanje roaminga potreban niz pripremnih radnji, mediji da se operateri ne žele odreći prihoda.
Prema novom sporazumu, građani će u roamingu plaćati redovne cijene kao da te usluge koriste kod kuće.
Proces ukidanja roaminga u EU trajao je sedam godina, jer mobilnim operatorima nije u interesu da gube profit.
Evropska povjerenica za digitalnu privredu i društvo za AJB govori o cijeni roaminga i digitalizaciji u regiji.
Evropska komisija traži od kompanija iz regije da istraže mogućnosti smanjenja cijena rominga.
Oglasi