Rizničar Vatikana

George Pell je na sudu u Melbourneu proglašen krivim za pet prestupa nad dječacima, kazna će biti objavljena uskoro.
Ništa nije pronađeno
Oglasi