Rijekama ka zapadu

U periodu od nekoliko vijekova islamski naučnici razvijaju prirodne nauke i bave se izučavanjem matematike, hemije,
U ovoj epizodi pratimo kako su učenjaci s Bliskog Istoka spasili klasičnu civilizaciju nakon pada Rimskog carstva.
U šestoj epizodi serijala Rijekama ka Zapadu govorimo o tome kako se carstvo koje se protezalo od Damaska do Indije
Meka, najsvetiji grad u islamskom svijetu, mjesto je u kojem je poslanik Muhammed rođen, u kojem je prvi put primio Božiju
U ovoj epizodi smo istražili jedan od najvećih darova civilizacije koji dolazi s istoka: pojavu i nastanak monoteističkih
U ovoj epizodi pratimo i istražujemo čovjekovu borbu za razumijevanje prirode, života, smrti i svijeta. Otkrivamo početke
Oglasi