Rijeka

U Karlovcu je otvorena Aquatika - najveći slatkovodni akvarij u ovom dijelu Evrope.
Naftovod prolazi preko indijanskih svetih mjesta i prijetnja je okolišu rezervata koji je izvor životnih namirnica.
Vukovar je mnogima prva asocijacija na rat, razaranje i poginule, malo ko o njemu pomisli kao o turističkoj destinaciji.
Duže od tri godine pokušavalo se ishoditi sufinansiranje Evropske unije i na kraju je uspjelo.
Stotinu i četrdeset kilometara duga rijeka Litani se suočava s ekološkom katastrofom.
Najduža rijeka u Libanu suočava se sa ekološkom katastrofom. Rijeka Litani 140 kilometara duga toliko je zagađena da je
Oglasi