Rijeka

Rijeka će nakon završetka akcije biti plovna kompletnim tokom kroz Srbiju, rekla je ministrica Zorana Mihajlović.
U Michiganu, jednoj od epidemijom korona virusa najzahvaćenijih država SAD-a, strahuju od velikih poplava.
Rijeka je evropska je prijestolnica kulture 2020. godine. Kao lučki i industrijski grad trebala je dobiti novo lice, ali
Promjene su izazvane intervencijama ravnanja riječnog toka te mjerama zaštite od poplava i gradnje brane.
Piše: Goran Borković - Od grandiozno zamišljenog projekta Rijeke kao Evropske prijestolnice kulture nije ostalo ništa.
Potvrđeno je da je do sada 177 testiranih osoba, tri uzorka su u procesu, a tri osobe nalaze se u izolaciji.
Oglasi