Rezidualni mehanizam

Pravna tumačenja međunarodnih zločina bolje je ostaviti međunarodnim kaznenim sudovima, poručio je sudija.
Glavni tužitelj Rezidualnog mehanizma pisao bh. ministru pravosuđa Josipu Grubeši zbog slanja Marka Radića u Hrvatsku.
Ratko Mladić
Sudac Jean-Claude Antonetti prihvatio je zahtjev da se iz postupka isključe Theodor Meron, Carmel Agius i Liu Daqun.
Novi mandant glavnog tužitelja Međunarodnog mehanizma za krivične sudove sa sjedištem u Hagu počeo je 1. jula.
Građanima su na raspolaganju bitne informacije o procesima protiv počinilaca ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji.
Na suđenju za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u Hagu svjedočio pripadnik zloglasne jedinice.
Oglasi