Rezervni sastav

Iz Američke ambasade u BiH čekaju informaciju o namjeni rezervnog sastava policije bh. entiteta Republika Srpska.
Sazvana je sjednica Komisije za sigurnost Parlamenta Federacije BiH o procesu formiranja rezervnog sastava policije.
Zastupnici vladajuće koalicije dali su podršku uvođenju rezervnog sastava policije u bh. entitetu Republika Srpska.
Narodna skupština bh. entiteta Republika Srpska usvojila je nacrt izmjena Zakona o policiji, kojima se, uz ostalo, omogućeno
Rezervni sastav policije ne treba građanima, već politici koja se provodi, rekao je Ramiz Salkić, potpredsjednik RS-a.
Najzlokobnije je da političke elite Srba i Hrvata u BiH imaju trećeg partnera koji bi pristao na održivi bošnjački dio.
Oglasi