Rezerve

Glavno pitanje u Bosni i Hercegovini nije kako, nego ko će potrošiti višemilionske rezerve.
Kompanija UK Oil and Gas Investments, saopćila je da su u blizini aerodroma Gatwick otkrivena nova nalazišta nafte.
Šta diktira formiranje cijena nafte na svjetskom tržištu? Kakve su raspoložive rezerve? Da li 2015. označava kraj ere skupe
Plan navodi cilj uravnoteženog budžeta bez deficita do 2017, pri projiciranoj cijeni nafte na 70 dolara po barelu.
Rezerve Narodne banke Srbije krajem decembra 2014. su iznosile 9,907 milijardi eura i manje su za 363 miliona eura.
Britanska vlada tvrdi da su rezerve škriljca iz kojeg se dobija gas mnogo veće nego što su zamišljali. Geolozi vjeruju da se
Oglasi