Revizionizam

Piše: Goran Borković - Biblioteka u dalmatinskom gradu ustupila je termin za promociju knjige o Jasenovcu kao radnom...
Rehabilitacija Filipa Lukasa samo je posljednji iako ne i zadnji fragment u mozaiku raskalašenog hrvatskog revizionizma.
Oglasi