Reljef

Drevni reljef iz izgubljene civilizacije Karal pronađen je na arheološkom lokalitetu Vičama, sjeverno od glavnog grada.
Ništa nije pronađeno
Oglasi